Posts Tagged ‘علی بن ربن،مشاهیر مازندران’

نگاهی نو به دانشمند تبرستان، علی بن ربن طبری، مسیحی مسلمان شده در سده سوم هجری

سه شنبه, مارس 8, 2011 23:18 2 Comments

نگاهی نو به دانشمند تبرستان، علی بن ربن طبری، مسیحی مسلمان شده در سده سوم هجری
دکترمصطفی معلمی[1]
چکیده:
احیای هویت تاریخی ، فرهنگی یک ملت ویا واحد های کوچکتر درون یک ملت (خرده فرهنگها)موجب ایجاد خودباوری در میان نیروهای جوان فکری خواهد بود. بازشناسی فرهیختگان دانشمند سده های گذشته نه تنها ارزش تاریخی دارد بلکه ابزار مهمی [...]

ارسال شده در قسمت : تاریخ Tags: