Posts Tagged ‘اسناد مازندران’

بازخوانی سندی از امیر مؤید سوادکوهی

جمعه, آوریل 1, 2011 10:40 3 Comments

بازخوانی سندی از امیر مؤید سوادکوهی
علی اکبر عنایتی/ کارشناس ارشد تاریخ ایران، دوره اسلامی
محمد اسماعیل خان باوند سوادکوهی معروف به امیر مؤید متولد 1224 ش (2-1261ق) از تحصیل کرده های مدرسه دارالفنون تهران است. (ترکمان، 25:1378) امیر مؤید سوادکوهی از زمان ناصرالدین شاه در دربار خدمت می کرد اما در دوره سلطنت مظفرالدین شاه [...]

ارسال شده در قسمت : تاریخ Tags: ,