دروازه های قدیم شهر ساری

نگارش شده در تاريخ : جمعه, جولای 16, 2010 و ساعت : 8:33
ارسال شده در قسمت : تاریخ

______~1

علی اکبر عنایتی/کارشناس ارشد تاریخ

 

ساری شهری ست کهن که در گذشته های نه چندان دور،دروازه هایی داشته که مورخان وسیاحان از آنها در نوشته هاشان یاد کرده اند.اینک تنها دروازه بابل(بارفروش قدیم)نامش برسر زبانهاست.

مقدسی جغرافی دان قرن چهارم هجری،ابن اسفندیار مؤلف کتاب تاریخ طبرستان ومیرظهیرالدین مرعشی درکتاب تاریخ طبرستان ورویان ومازندران؛از حصار گرد دور شهرساری سخن گفته اند.دیوار ساری که در دوره های تاریخی شکل های متفاوتی داشته ،گاهی محکم وبلند وگاهی نیمه مخروبه و ویرانه توصیف شده است.این دیوار دارای دروازه هایی بوده که اهالی برای آمدوشد به شهرهای دیگر استفاده می کردند.ملگونف جهانگرد روس می نویسد که مردم ساری دروازه ها را به نام جاهایی که بدان رفت وآمد می کنند نامگذاری کرده اند.ملگونف که طی سالهای 1274تا1276هجری قمری — در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار– به ساری سفر کرده است،چهار دروازه ساری را:دروازه بارفروش- دروازه فرح آباد- دروازه استرآباد- دروازه نقاره خانه یاارگ ،نام می برد.

رابینو مستشرق ومحقق مشهور که در سالهای 1288و 1289هجری قمری ،ساری را دیده است؛می نویسد که این شهر چهار دروازه با نامهای :بارفروش- چهل در(دروازه دختر)- فرح آباد(ملامجدالدین)- استرآباد؛می باشد. كليك كنيد – ادامه مطلب ..

نخستین مدارس جدیدشهرساری

نگارش شده در تاريخ : یکشنبه, می 16, 2010 و ساعت : 10:27
ارسال شده در قسمت : تاریخ

n48gcz0phse69ijljczنخستين مدارس جديد شهر ساري

علي اكبر عنايتي / كارشناس ارشد تاريخ

 

نخستين مدرسه ي جديد شهر ساري در سال 1323 ق / 1284 خورشيدي توسط جمعي از سياسيون ساروي تأسيس شد. اين مدرسه در سال بعد با پشتيباني لطفعلي خان ميرپنجه ي سالار مكرم (سردار جليل) سالاريه خوانده شد. كليك كنيد – ادامه مطلب ..

درباره ی ما

نگارش شده در تاريخ : دوشنبه, نوامبر 23, 2009 و ساعت : 7:42
ارسال شده در قسمت : تاریخ, موسسه

arm p200هوالجمیل

بامخاطبان

نوروز هشتادوشش بودوبامدادی نیک .عده ای بااندیشه هایی نزدیکِ هم بایک هدف گرد آمدیم.دردل هدفی جزپژوهش وکاویدن زوایای پیداوپنهان تاریخ مازندران نداشتیم… كليك كنيد – ادامه مطلب ..

كلمات كليدي :