پژوهشي درباره نسبت صحيح طبرسي (A Research into the True Attribution of Tabresi/Tabarsi )

سه شنبه, ژانویه 3, 2012 21:58
ارسال شده در قسمت : تاریخ
دیدگاه‌ها خاموش

تازه ترین ترین مقاله پژوهشگر مازندرانی آقای دکترمصطفی معلمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری که در فصلنامه علمی -پژوهشی تاریخ تمدن اسلامی منتشر شده است.

چکیده فارسی

در ميان عالمان امامي مذهب كساني بوده‌اند كه به طبرسي شهرت داشته‌اند. برخي از محققان بر اين نظرند كه واژه طبرسي را بايد به فتح طاء و سكون باء خواند، زيرا اين واژه نسبت به طَبرِس را إفاده مي‌كند كه معرب تفرش، شهري بين كاشان و اصفهان است و نبايد آن را منسوب به طبرستان دانست، چراكه منسوب به طبرستان، طبري و يا طبرستاني است. در مقابل محققان ديگري براساس منابع جغرافيايي و تاريخي و قواعد ساخت واژه نشان داده‌اند كه طبرسي را بايد به فتح طاء و باء خواند؛ زيرا نسبت به طبرستان را افاده مي‌كند و در واقع نسبت صحيح آن است.

واژگان کلیدی:طبرستان، كاشان، طبرستاني، طبرسي، طبري، اصفهان، علماي امامي مذهب، تفرش

چکیده انگلیسی

A Research into the True Attribution of Tabresi/Tabarsi Mostafa moallemi* Member of Islamic azad university, Sari branch. (Received: 27 December 2010 , Accepted: 6 March 2011) Abstract Among Imamiyya scholars there have been persons known as Tabresi/Tabarsi. Some researcher believes that this word must be pronounced Tabarsi; for it refers to Tabres, arabized word of Tafresh, a town between kashan an Isfahan, not to Tabarestan, attributed to it is known as Tabari or Tabaretani. In Contrast to this view, others, based on historical and geographical sources and morphology rules, have shown that this word must be pronounced Tabarsi; for it refers to Tabarestan, and that is true attribution. KeyWords: Tabresi/Tabarsi, Tabari, Tabarestan, Tafresh, Imamiyya Scholars.

Both comments and pings are currently closed.