Archive for جولای, 2010

دروازه های قدیم شهر ساری

جمعه, جولای 16, 2010 8:33 8 Comments

علی اکبر عنایتی/کارشناس ارشد تاریخ
 
ساری شهری ست کهن که در گذشته های نه چندان دور،دروازه هایی داشته که مورخان وسیاحان از آنها در نوشته هاشان یاد کرده اند.اینک تنها دروازه بابل(بارفروش قدیم)نامش برسر زبانهاست.
مقدسی جغرافی دان قرن چهارم هجری،ابن اسفندیار مؤلف کتاب تاریخ طبرستان ومیرظهیرالدین مرعشی درکتاب تاریخ طبرستان ورویان ومازندران؛از حصار گرد دور شهرساری [...]

ارسال شده در قسمت : تاریخ Tags: