Archive for the ‘تاریخ’ Category

دروازه های قدیم شهر ساری

جمعه, جولای 16, 2010 8:33 8 Comments

علی اکبر عنایتی/کارشناس ارشد تاریخ
 
ساری شهری ست کهن که در گذشته های نه چندان دور،دروازه هایی داشته که مورخان وسیاحان از آنها در نوشته هاشان یاد کرده اند.اینک تنها دروازه بابل(بارفروش قدیم)نامش برسر زبانهاست.
مقدسی جغرافی دان قرن چهارم هجری،ابن اسفندیار مؤلف کتاب تاریخ طبرستان ومیرظهیرالدین مرعشی درکتاب تاریخ طبرستان ورویان ومازندران؛از حصار گرد دور شهرساری [...]

ارسال شده در قسمت : تاریخ Tags:

نخستین مدارس جدیدشهرساری

یکشنبه, می 16, 2010 10:27 2 Comments

نخستين مدارس جديد شهر ساري
علي اكبر عنايتي / كارشناس ارشد تاريخ
 
نخستين مدرسه ي جديد شهر ساري در سال 1323 ق / 1284 خورشيدي توسط جمعي از سياسيون ساروي تأسيس شد. اين مدرسه در سال بعد با پشتيباني لطفعلي خان ميرپنجه ي سالار مكرم (سردار جليل) سالاريه خوانده شد.

ارسال شده در قسمت : تاریخ Tags: , , ,

درباره ی ما

دوشنبه, نوامبر 23, 2009 7:42 4 Comments

هوالجمیل
بامخاطبان
نوروز هشتادوشش بودوبامدادی نیک .عده ای بااندیشه هایی نزدیکِ هم بایک هدف گرد آمدیم.دردل هدفی جزپژوهش وکاویدن زوایای پیداوپنهان تاریخ مازندران نداشتیم…

ارسال شده در قسمت : تاریخ, موسسه Tags: